Fotogalerie

Vstupem na akci souhlasí návštěvníci s pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity bezplatně pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely. V případě, že nechcete být snímáni, obraťte se, prosím, na výbor Spolku Jindřicha Šimona Baara - Ořech.


Koncert pod lípou

4. září 2021 výbor Spolku JŠB - Ořech, z.s., ve spolupráci s farností a obcí Ořech, uspořádal, ve farním dvoře, komponovaný odpolední program s folkovou hudbou, zpěvem, recitací Baarových textů. Děti ze ZŠ Ořech prezentovaly své práce s tematikou spojenou s kostelem a s osobou Jindřicha Šimona Baara. Moc děkujeme za pořízené fotografie paní Jitce Dosoudilové.


Klenčí pod Čerchovem a okolí