13. srpna 2022 výbor Spolku JŠB - Ořech, z.s. uspořádal výlet (pouť) do Klobuk u Slaného a okolí (Třebíz) po stopách spisovatele, básníka a bývalého ořešského faráře Jindřicha Šimona Baara. Na závěr programu byla sloužená společná poutní mše sv. ke cti sv. Vavřince, jemuž je místní kostel zasvěcen.  

Autor fotografií: Max Legler