20. května 2023 výbor Spolku JŠB – Ořech, z.s., pořádal cyklovýlet do Únětic, kde působil jako kaplan Jindřich Šimon Baar. Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění krásného výletu.