Jak nás podpořit

Milí přátelé, 

hlavními zdroji příjmů spolku jsou dotace, granty, sponzorské dary, členské příspěvky.

Podpořit nás můžete:

  • dobrovolnickou prací: věnujte nám svůj volný čas formou dobrovolnické práce podle potřeb našého spolku
  • finančním darem
  • zprostředkováním finančního nebo věcného daru od firmy, kde pracujete nebo kde někoho znáte.

Děkujeme za jakoukoli podporu.

Výbor JŠB - Ořech, z.s.