5. srpna 2023 výbor spolku uspořádal pouť do Putimi a Písku, po stopách Jindřicha Šimona Baara. V Putimském kostele sv. Vavřince byla sloužena mše svatá. Duchovní slovo pronesl P. Maxmilián Koutský, CFSsS, který, mimo jiné, ukázal na nadčasovost hodnot, o kterých psal J. Š. Baar. Na místním hřbitově jsme se poklonili památce P. Josefa Baara a Jana Cimbury. Po zhlédnutí dalších místních zajímavostí následovala, neméně zajímavá, návštěva Písku. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu poutě.