16. června 2024 Spolek JŠB - Ořech, z.s., ve spolupráci s farností a obcí Ořech, uspořádal, ve farním dvoře, komponovaný kulturně-duchovní program. Žáci & učitelé SZUŠ Řeporyje a kapela The Brownies připravili všem přítomným nevšední zážitek. Děkujeme účinkujícím a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci této akce. 

Fotografie: Jiří Zamouřil