20. května 2024 výbor Spolku JŠB – Ořech, z.s., pořádal cyklovýlet na zajímavá místa podél řeky Berounky. Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění krásného výletu.