Finanční dary

Jednorázový finanční dar:

 • na adresu spolku: Baarovo náměstí 10, Ořech, 252 25 Jinočany 
 • na bankovní účet číslo: 2201960031/2010 

Trvalý bankovní příkaz:

 • na bankovní účet číslo: 2201960031/2010 

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, hmotné dary od plátců DPH ano.

Poznámka:

 • Odpočet daní pro právnické osoby: U právnických osob je možné odečíst dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze od roku 2014 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. V případě právnické osoby je proces darování upraven darovací smlouvou.

 • Odpočet z daní pro fyzické osoby: 

  U fyzických osob je možné odečíst od základu daně dary tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden–prosinec daného roku odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

  Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

  Zaměstnanci, jimž daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.

  Vypočítejte si v daňové kalkulačce, o kolik zaplatíte nižší daně díky finančnímu daru. 

  Účetní spolku zaznamenává dary průběžně u každého dárce a na konci roku může vystavit dárci Souhrnné potvrzení o daru pro daňové účely. O potvrzení pište na konci kalendářního roku na adresu jsborech@gmail.com 

  V případě převodu z účtu můžete napsat rovnou do „zprávy pro příjemce“ jméno a adresu, popř. název organizace a IČ, a my vám potvrzení zašleme automaticky.


Soubory ke stažení