Osmačtyřicátníci - II. díl.Chodské trilogie

V tomto románu vystupují určité historické osoby, které se v památné revoluci r. 1848 hráli na Chodsku důležitou roli jako např. Petr Faster, kníže Windisgraetz, hrabata Rudolf a František Stadion aj. Jako v Paní komisarce líčen jest podzim a zima selského života, tak v Osmatřicátnícíh tvoří rámec díla jaro v přírodě, v životě a v národě.

úryvek ze str.14: Hrabě slýchal tu mnohé věci jinak, než jak mu je vykládali na universitě vídeňské, opravoval i doplňoval si tu svoji znalost českých záležitostí. Slyšel tu zpívat naše národní písně, přednášet básně, viděl i divadlo hrát, čítal zde i "Květy", "Vlastimila" a "Pražského posla", které sem faráři v šosatých kabátech nosili a zde si vyměňovali, poznal jméno i význam Kollára, Šafaříka, Palackého, Čelakovského, Tyla, Klicpery a proti svému i svých kruhů přesvědčení počínal tajně věřili, že poněmčení českého národa se nezdaří a že veliká idea císaře Josefa II., udělat z celého Rakouska jednojazyčný stát, právě o tento národ ztroskotá. (...)