V úterý 28. května 2024 v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích se konala konference s názvem "Aktivizace života farností". Konferenci pořádala Česká biskupská konference. Cílem konference bylo představení zajímavých pastoračních a evangelizačních projektů ze všech českých a moravských diecézí. Setkání se užastnilo přes sto účastníků z celé ČR. Svou přítomností tuto akci podpořil českobudějovický biskup Vlastimil Kročil a pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer.

"Z farnosti v Ořechu, která je rozkročena mezi Prahou a venkovem, přijeli P. Mariusz Kuźniar a Magda Tušlová, aby představili, jak lze obohatit farní kolorit o odkaz významné persony, která ve farnosti žila. V případě Ořechu jde o kněze-spisovatele Jindřicha Šimona Baara a spolek po něm pojmenovaný. Farář Kuźniar vylíčil ves Ořech coby oázu v sousedství rušného obchvatu. Chtěl zlepšit využití farního dvora a nadšen četbou Baarových děl inicioval založení spolku. V něm se předsednictví ujala paní Tušlová a jejich zatím tříletá činnost zahrnovala výlety, koncerty či přednášku. Otec Kuźniar nakonec přítomné seznámil se záměrem přebudovat stodolu na vzdělávací a kulturní centrum." 

zdroj: Katolické noviny

Fotogalerie z konference: Fotky

Více informaci najdete v reportaři: Co je to aktivizace farnosti

Další informace o konané konferenci najdete na webu www.cirkev.cz 

Program konference najdete níže v příloze