Milý přátelé, rádi bychom Vás pozvali 4. září na 16.00 hodinu do farního dvora na Koncert pod lípou.

Ve spolupráci s farností a obcí Ořech pořádáme komponovaný odpolední koncert s folkovou hudbou, zpěvem, recitací Baarových textů. V areálu najdete také výstavu prací dětí ze ZŠ Ořech s tematikou spojenou s kostelem a s osobou Jindřicha Šimona Baara.

Magda Tušlová, předsedkyně výboru JŠB – Ořech, z.s.
Mariusz Kuźniar, člen výboru JŠB – Ořech, z.s.
Peter Salaj, člen výboru JŠB – Ořech, z.s.